TỔ KHOA HỌC TỔNG HỢP TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH BỈM SƠN THANH HÓA

Các đ/c Lê Thị Liên, Lê Sỹ Khoa, Mai Thị Thúy trong BGH chụp ảnh lưu niệm cùng với tổ

 

TTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHTRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠOMÔN GIẢNG DẠYCHỨC VỤGHI CHÚ
1Nguyễn Thị Nhung1976ĐHSPTiếng AnhTổ trưởng 
2Hỏa Đức Khôi1963CĐSPThể dụcTổ phó 
3Phạm Văn Bình1976CĐSPThể dục  
4Bùi Quang Trung1965ĐHSPNhạc  
5Nguyễn  Thị Thoa1974ĐHSPTiếng Anh  
6Trịnh Thị Nguyệt1976ĐHSPTiếng anh  
7Đinh Thị Thu Hương1983ĐHSPMĩ thuật  
8Nguyễn Thị Khuyên1984ĐHSPNhạc  
9Lại Thị Phúc Yên1972ĐHSPTiếng Anh GV hợp đồng

Quản trị viên cập nhật 3/2020