TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH NĂM HỌC 2019 - 2020

      
      Tổ trưởng:            LÊ THỊ NGÂN
     Sinh ngày:                24/8/1972
Trình độ đào tạo:       ĐHSP
    Chuyên môn:           Toán học

 

Đ/c LÊ THỊ LIÊN Hiệu trưởng nhà trường (người thứ 7 tính từ trái sang phải)

 

TTHỌ VÀ                                TÊN   NĂM     SINHTRÌNHĐỘ 
ĐÀOTẠO
 MÔN  GIẢNG DẠYCHỨC  VỤ   GHI     CHÚ
1Lê Sỹ Khoa1960ĐHSPToán        Phó hiệu trưởng                       
2Mai Thị Thúy1970ĐHSPSinhPhó hiệu trưởng 
3Lê Thị Ngân1972ĐHSPToán- CNTổ trưởng 
4Nguyễn Văn Viễn1963CĐSPĐịa          Tổ phó 
5Võ Thị Nhung1967ĐHSPToán - CN  
6Nguyễn Thị Hiển1969ĐHSPHóa - Sinh  
7Nguyễn Thị Hà1968ĐHSPToán- Lý  
8Nguyễn Thị Kim1966CĐSP  
9Nguyễn Thị Thoa1966CĐSPToán- CN  
10Trần Thị Thúy1971ĐHSPSinh- Địa  
11Nguyễn Thị Lan1964CĐSPSinh- Địa  
12Mai Thị Thanh Tâm1972ĐHSPToán-CN  
13Lê Thị Châm1969CĐSPToán  
14Nguyễn Thị Hoan1965ĐHSPSinh  
15Cao Thị Hoài1970ĐHSPToán-LýTổ phó 
16Nguyễn Thị Thêu1965CĐSPCN  
17Phạm Đông Quân1976ĐHSPToán-CN  
18Trần Thị Bích Thủy1982ĐHSPHóa  

 

Quản trị viên cập nhật 3/2020