TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH BỈM SƠN THANH HÓA

       
      Tổ trưởng:             MAI THỊ BÌNH 
       Sinh ngày:                30/10/1981
        Trình độ đào tạo:            ĐHSP   
Chuyên môn:                  Sử

 

Đ/c Lê Sỹ Khoa và đ/c Mai Thị Thúy (người đứng thứ 6 và thứ 8 tính từ bên trái sang phải) 
chụp ảnh lưu niệm cùng tổ KHXH

 

TTHỌ VÀ TÊN     NĂM SINHTRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠOMÔN GIẢNG DẠYCHỨC VỤGHI CHÚ
1Lê Thị Bình    1981ĐHSPSửTổ trưởng 
2Lê Thị Liên1968ĐHSPVăn  
3Trần Thị Nga1970CĐSPVăn - SửTổ phó 
4Lê Thị Thắm1965CĐSPVăn - GDCD  
5Lại Thị Hằng1973ĐHSPVăn  
6Đinh Thị Kim  Liên1975ĐHSPVăn  
7Đào Thị Thanh1981ĐHSPVăn  
8Mai Thị Hương1982ĐHSPVăn  
9Nguyễn Thị Hiền1976ĐHSPVăn  
10Lưu Thị Hồng Thái1981ĐHSPVăn GV Hợp đồng
11Mai Thị Hồng Minh1981ĐHSPVăn  

     Quản trị viên cập nhật 3/2020