TTHỌ VÀ TÊNNĂM SINHTRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠONHIỆM VỤCHỨC VỤGHI CHÚ
1Bùi Thị Luyện1971ĐHKế toánTổ trưởng 
2Phan Thùy Linh1984ĐHVăn thư