BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH BỈM SƠN THANH HÓA

 

TRƯỞNG BAN

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN VIỄN

Ngày sinh:           06/5/1963

Trình độ đào tạo:   CĐSP

Chuyên môn:      Hóa - Địa

PHÓ BAN

Họ và tên:      HỎA ĐỨC KHÔI

Ngày sinh:        16/01/1963

Trình độ đào tạo: CĐSP

Chuyên môn:      Thể dục

 BAN VIÊN

Họ và tên:       MAI THỊ HƯƠNG

Ngày sinh:           28/4/1980

Trình độ đào tạo:  ĐHSP

Chuyên môn:           Văn