BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH  

 

 

 

 

 

 

Chủ tich:        CAO THỊ HOÀI

Sinh ngày:         16/10/1970

Trình độ đào tạo:       ĐHSP

Chuyên môn:           Toán học