BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH BỈM SƠN THANH HÓA


       Hiệu trưởng:                  LÊ THỊ LIÊN
           Ngày tháng năm sinh:    15/12/1968     
 Trình độ đào tạo:                ĐHSP
   Chuyên môn:                     Ngữ văn

 

        Phó hiệu trưởng:         MAI THỊ THÚY

        Ngày tháng năm sinh:   20/11/1970

       Trình độ đào tạo:              ĐHSP

       Chuyên môn:                   SInh học

 

          Phó hiệu trưởng:         LÊ SỸ KHOA

          Ngày tháng năm sinh:   15/7/1960

          Trình độ đào tạo:              ĐHSP

          Chuyên môn:                   Toán học