CẤP ỦY CHI BỘ TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH BỈM SƠN THANH HÓA


     Bí thư:                            LÊ THỊ LIÊN
         Ngày tháng năm sinh:    15/12/1968     
Trình độ đào tạo:                ĐHSP
  Chuyên môn:                     Ngữ văn

 

        Phó bí thư:                  MAI THỊ THÚY

        Ngày tháng năm sinh:   20/11/1970

       Trình độ đào tạo:              ĐHSP

       Chuyên môn:                   SInh học

         Ủy viên:                  LÊ THỊ NGÂN
         Sinh ngày:                24/8/1972
         Trình độ đào tạo:       ĐHSP
         Chuyên môn:           Toán học

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRONG CHI BỘ THCS BA ĐÌNH

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ đơn vị

công tác

Chức vụ

trong chi bộ

1

Lê Thị Liên

1968

Hiệu trưởng

Cấp ủy- Bí thư

2

Mai Thị Thuý

1970

Phó hiệu trưởng

Cấp ủy- Phó bí thư

3

Lê Sỹ Khoa

1960

Phó hiệu trưởng

Đảng viên

4

Lê Thị Ngân

1972

Tổ trưởng

Cấp ủy- Ủy viên

5

Hoả Đức Khôi

1963

Giáo viên

Đảng viên

6

Phạm Đông Quân

1976

Giáo viên

Đảng viên

7

Lê Thị Kim

1966

Giáo viên

Đảng viên

8

Bùi Quang Trung

1965

Giáo viên

Đảng viên

9

Nguyễn Thị Hà

1968

Giáo viên

Đảng viên

10

Cao Thị Hoài

1970

Giáo viên

Đảng viên

11

Nguyễn Thị Hiển

1969

Giáo viên

Đảng viên

12

Mai Thị Thanh Tâm

1972

Giáo viên

Đảng viên

13

Nguyễn Văn Viễn

1963

Giáo viên

Đảng viên

14

Lại Thị Hằng

1973

Giáo viên

Đảng viên

15

Phạm Văn Bình

1976

Giáo viên

Đảng viên

16

Nguyễn Thị Nhung

1976

Giáo viên

Đảng viên

17

Nguyễn Thị Hoan

1965

Giáo viên

Đảng viên

18

Mai Thị Bình

1981

Giáo viên

Đảng viên

19

Lê Thị Thoa

1974

Giáo viên

Đảng viên

20

Trần Thị Nga

1970

Giáo viên

Đảng viên

21

Đào Thị Thanh

1981

Giáo viên

Đảng viên

22

Mai Thị Hương

1982

Giáo viên

Đảng viên

23

Nguyễn Thị Hiền

1976

Giáo viên

Đảng viên

24

Nguyễn Thị Lan

1964

Giáo viên

Đảng viên

25

Nguyễn Thị Khuyên

1985

Giáo viên

Đảng viên

26

Trần Thị Bích Thủy

1982

Giáo viên

Đảng viên

27

Đinh Thị Kim Liên

1975

Giáo viên

Đảng viên