ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

CHI ĐOÀN: THCS BA ĐÌNH

 

 

 

 

 

 

Bí thư chi đoàn:            ĐÀO THỊ THANH

Ngày tháng năm sinh:  10/10/1981

Trình độ đào tạo:           ĐHSP 

Môn giảng dạy:                Văn

Quản trị viên cập nhật 3/2020