Tổng phụ trách:  NGUYỄN THỊ KHUYÊN

Ngày tháng năm sinh: 01/11/1985

Trình độ đào tạo:        ĐHSP

Môn giảng dạy:            Âm nhạc

                                                                Quản trị viên cập nhật 3/2020