HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH BỈM SƠN THANH HÓA

Nhiệm kỳ: 2018 - 2023

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ hiện tại

Chức vụ trong Hội đồng trường

 

Ghi chú

1

Lê Thị Liên

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

 

2

Mai Thị Bình

Thư ký Hội đồng

Thư ký HĐ

 

3

Mai Thị Thúy

P. Bí thư Chi bộ

Thành viên

 

4

Cao Thị Hoài

Chủ tịch Công đoàn

Thành viên

 

5

Nguyễn Thị Nhung

Tổ trưởng CM

Thành viên

 

6

Lê Thị Ngân

Tổ trưởng CM

Thành viên

 

7

Hỏa Đức Khôi

Tổ phó CM

Thành viên

 

8

Bùi Thị Luyện

Tổ trưởng văn phòng

Thành viên

 

9

Nguyễn Văn Viễn

Trưởng ban TTND

Thành viên

 

10

Nguyễn Thị Khuyên

GV TPTĐ

Thành viên

 

11

Đào Thị Thanh

Bí thư Đoàn TN

Thành viên

 

 

                                      Quản trị viên cập nhật 3/2020